Talentontwikkeling Archieven | Constructief HR

Tag overzicht voor " Talentontwikkeling "

Vergeet HNW, hier komt Het Nieuwe Leren

Door Arjan Hamberg | Speerpunten op de HR agenda

Vergeet HNW, hier komt Het Nieuwe Leren - talentontwikkeling, HRD - Constructief HR

Het Nieuwe Werken – oftewel HNW – is lang zo nieuw niet als wordt beweerd. Deeltijd werken kennen we al verschillende decennia en thuiswerken was de norm van voor de industrialisatie. De laptop bestaat al vanaf 1980 en sinds de introductie van de Greenpoint telefoon in 1992 kunnen we in Nederland mobiel bellen. Wat is er nieuw aan Het Nieuwe Werken?

Als je binnen organisaties kijkt naar de de invulling van HNW, merk je dat de innovatie niet altijd zit in de flexibilisering van werkplekken of de afschaffing van de prikklok. Sterker nog, allerlei HNW-projecten voldoen niet aan de verwachtingen, omdat het belangrijkste onvoldoende aandacht heeft gekregen: de verandering van de organisatiecultuur.

Wat is er nieuw aan HNW?

HNW is nieuw vanwege de onderliggende maatschappelijke en economische trends.

  1. Van kennisbezit naar kennisdeling: het is makkelijker dan ooit geworden om kennis te ontsluiten en te delen. De waarde van kennis voor bedrijven verschuift van het beheren van kennis (fysieke arbeid) naar de toepassing van kennis (intellectuele en creatieve arbeid).
  2. Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren: we leven langer, moeten langer doorwerken en moeten per saldo meer opleveren om de niet-werkenden te ondersteunen. Talentmanagement is geen pluspakket voor young talents of high potentials, maar basisdienstverlening van HR voor alle talenten.
  3. Nieuwe mogelijkheden van samenwerking: kennis stroomt niet alleen, het heeft ook twee benen. Mensen werken niet hun hele leven voor een werkgever, maar gaan jobhoppend en freelancend van projectorganisatie naar flexibele schil (of kern). Daarmee krijgt samenwerking ook nieuwe mogelijkheden en invullingen.

Deze trends laten zien wat de fundamentele vernieuwing is: leren en het toepassen van kennis voor een businessvraag is hèt onderscheidende vermogen van vandaag en morgen.

Lees verder

Stop met het schrijven van opleidingsplannen…

Door Karin Tempelaar | Speerpunten op de HR agenda

Stop met het schrijven van opleidingsplannen - talentontwikkeling, HRD - Lumax Producties

Hoe verbind je leren en werken op een betekenisvolle en zinvolle manier?
Hoe levert HRD waarde voor met name de organisatie en de context?

Met deze vragen besloot ik mijn verslag van het Nationaal Opleiding & Ontwikkeling congres 2010. Het leken twee aparte vragen, waarvoor twee zoektochten nodig zouden zijn met twee verschillende uitkomsten.

En toen interviewde ik consultant e-learning Erik de Jong van Bright Alley, een creatief bureau voor e-learning concepten. Vanuit zijn ervaringen met leren in organisaties en zijn passie voor serious gaming heeft hij een interessante visie op lerende organisatie.

Al pratende met Erik ontdekte ik

  • waarom leren op de werkplek ervoor zorgt dat het geleerde veel beter blijft hangen bij de medewerkers, en waarom organisaties daar beter van worden;
  • hoe formeel en informeel leren elkaar steeds meer aanvullen in innovatieve leerconcepten;
  • welke bijdrage HR-professionals hieraan kunnen leveren, en waarom het standaard opleidingsplan in de prullenbak kan.

Lees verder

HRD, de toekomst van HRM

Door Arjan Hamberg | Professionalisering van HR

HRD en HRM - Constructief HR - professionalisering van HR

HRD en HRM hebben grote impact op organisaties van de toekomst. Organisaties behalen een strategisch concurrentievoordeel door de snelheid waarmee

  • ze kennis kunnen toepassen op marktvragen
  • beschikken over lerend vermogen.

De sleutel voor het bereiken van deze positie ligt bij HRD (Human Resource Development).

HR houdt zich bezig met de afstemming tussen organisatiestrategie enerzijds en de aanwezige of benodigde vaardigheden, kennis, ervaringen van medewerkers anderzijds.

Met medewerkers doel ik overigens niet op werknemers, de traditionele betekenis, maar op mede-werkers, waaronder ook flexwerkers, interimmers en werknemers van partnerbedrijven vallen. In feite, iedereen die op enig moment op enigerlei wijze betrokken is bij de realisatie van de ondernemingsstrategie.

Om de concurrentie te verslaan moet de onderneming in de komende jaren leren zo snel en efficiënt mogelijk kennis en ervaring te ontsluiten en toe te passen. Dankzij HRD is HR daarmee voor het eerst in zijn bestaan in een strategisch waardescheppende positie gekomen. HR heeft zodoende directe invloed op het succes van de verdienmodellen in haar organisatie.

Lees verder