Professionalisering Archieven | Constructief HR

Tag overzicht voor " Professionalisering "

Strategisch HR en reorganisatie: waardering voor mens en ambacht rendeert

Door Arjan Hamberg | Strategisch HR plan

Strategisch HR en reorganisatie: waardering voor mens en ambacht rendeert - strategisch HR-plan, reorganisatie - Constructief HR

Wat doe je als je belangrijkste klant vertrekt? Deze klantcase beschrijf hoe strategisch HR en reorganisatie helpen om deze tegenslag te boven te komen.

Het is begin 2008 als één van mijn opdrachtgevers wordt geconfronteerd met het aangekondigde vertrek van zijn grootste klant. Mijn opdrachtgever worstelde tot dat moment met vraagstukken als uitbreiding van de productiecapaciteit en professionele groei, maar ineens stond het voortbestaan van het bedrijf op het spel.

In de daaropvolgende maanden werd onderhandeld over het afbouwschema van de vertrekkende klant. Er moest een heroriëntatie op de toekomst gaan plaatsvinden. Halverwege 2008 was het afbouwschema bekend en kon mijn opdrachtgever zich herpakken. Doel was om het bedrijf gezond te maken èn de eerder voorgenomen professionalisering uit te voeren.

In dit artikel schets ik de achtergronden van de problemen bij dit productiebedrijf. Het belangrijkste deel wordt gevormd door de onorthodoxe oplossingsrichtingen die zijn gekozen.

Lees verder