Personeelsbeleid Archieven | Constructief HR

Tag overzicht voor " Personeelsbeleid "

Is de tijd van een afdeling HR voorbij?

Door Wieteke Corstiaans | Professionalisering van HR

Is de tijd van een afdeling HR voorbij? - meerwaarde van HR, strategisch HR beleid, care and dare, secure base leadership - Constructief HR

“We gaan de HR afdeling opheffen…” Toen ik deze melding voorbij zag komen op LinkedIn schrok ik me rot. Hoe hebben we (als mede-HRM-er in hart en nieren) het zover laten komen? Wat maakt dat wij de meerwaarde van HR niet voldoende hebben kunnen aantonen? Het zijn de vragen die door mijn hoofd schoten en tegelijkertijd schrok ik van mijn antwoord…We zijn onszelf verloren op de weg van personeelswerker, naar P&O functionaris, naar HR adviseur, naar HR business partner, naar ….

Even terug naar de basis. HRM staat voor Human Resources Management. De naam zegt het al managen van de resources van het menselijk kapitaal in organisaties. Oftewel de essentie van HRM gaat om het creëren en behouden van bevlogenheid bij medewerkers, zodat ze vol energie bijdragen aan het gezamenlijke bedrijfsresultaat. Hoogleraar arbeidspsychologie Wilmar Schaufeli zegt hierover het volgende:

“Er valt veel te winnen met het aanwakkeren van energiebronnen; gezonde werknemers, tevreden klanten en een hogere omzet. Arbeid is vaak de duurste factor in organisaties als je daar meer uithaalt, heeft dat een financieel effect.” – NRC Economie d.d. 10/4/2017

De meerwaarde van HR

Meer en meer mensen delen de ervaring dat de huidige meerwaarde van HRM zit in het managen (creëren en behouden) van de energie van medewerkers. En – voor de cijfermatige en ongelovigen onder ons – dat meetbaar maken met specifieke HR analytics om de ROI aan te tonen.

In de snelle wereld van tegenwoordig van continue innovatie zijn het creativiteit, veerkracht en wendbaarheid die het verschil maken. Maar hoe pak je dat aan als je nog in de ‘Command en Control’-structuur zit met je organisatie? Gedemotiveerde medewerkers die zich gaan gedragen als onzichtbare muizen en geprikkelde egels staan ver van de bevlogen energieke medewerkers die je juist nu nodig hebt.

Kijk en daar is de meerwaarde van HRM…

Van ‘Command & Control’ …

De afgelopen decennia hebben we veelal gestuurd vanuit de ‘Command en Control’-structuur op productiviteit en efficiency. Inmiddels merken we dat de rek eruit is. Veel medewerkers zijn gedemotiveerd, burn out is al lang geen hype meer te noemen en stress op de werkvloer is volgens SZW beroepsziekte nummer 1. De noodzaak tot verandering is voelbaar…dat is stap 1.

De huidige succesbedrijven onderscheiden zich met hun Secure Base-structuur, oftewel ‘Care and Dare’ structuur (o.a. Kohlrieser 2012). Het bieden van een sociaal veilige basis, waardoor medewerkers – intrinsiek gemotiveerd – telkens durven te kiezen het beste uit zichzelf, hun functie en team te halen.

Stap 2 is kiezen! Blijf je doen wat je doet en accepteer je dat je organisatie achterop raakt en de stress op de werkvloer een probleem blijft? Of durf je in de trein te stappen naar een wereld van continue innovatie, waarin sociale veiligheid in organisaties het verschil gaat maken voor creatieve, veerkrachtige en wendbare medewerkers en dito organisatie?

… naar ‘Care & Dare’

Stap 3 is het bepalen van de HRM strategie hoe je je organisatie ‘caring and daring’ maakt om mee te blijven gaan in de huidige maatschappij van Continuous Innovation. Ineens switchen van bedrijfscultuur is ‘daring’, maar of dat ook ‘caring’ is richting je medewerkers is maar de vraag. Bepaal dus een strategie die ‘caring’ genoeg is voor je huidige personeelsbestand en ‘daring’ genoeg is om het doel te bereiken.

De ‘Care and Dare’ structuur kan enkel mogelijk worden gemaakt door Secure Base Leaders. Leiders die een stevige sociale veiligheid weten neer te zetten in hun organisatie, van waaruit ze hun medewerkers uitdagen het beste uit zichzelf naar boven te halen.

Stap 4 is Secure Base Leadership. Zorg dat de leiders in je organisatie in staat zijn een continue Secure Base te bieden aan alle medewerkers.

Bouwen aan meerwaarde van HR

Om bij te blijven in de tegenwoordige wereld van continue innovatie zijn de vier stappen cruciaal. We helpen je graag om die stappen uit te werken en met een team van experts kunnen we je bij elke stap bijstaan in de realisatie ervan.

Laten we ons hard maken voor HRM van nu en de meerwaarde van HR zichtbaar maken in een dikke ROI.

Van organisatiestrategie naar strategisch personeelsbeleid

Door Constructief HR | Strategisch HR plan

Van organisatiestrategie naar strategisch personeelsbeleid - klantcase - Constructief HR

Hoe maak je de vertaalslag van je organisatiestrategie naar herkenbaar en effectief strategisch personeelsbeleid?

Over deze klantcase

Klantcase BrabantWonen - strategisch personeelsbeleid, klantcase strategisch HR plan - Constructief HRBrabantWonen is een woningbouwcorporatie die actief is in de omgeving van Oss en Den Bosch. In 2016 had de organisatie een nieuwe ondernemingsstrategie opgesteld, waarin een nieuw besturingsmodel werd geïntroduceerd. Om deze nieuwe manier van werken te laten slagen moest het strategisch personeelsbeleid opnieuw opgesteld worden.

Constructief HR* heeft BrabantWonen geholpen met de voorbereiding en begeleiding van een interactieve bijeenkomst met alle leidinggevenden. Met onder andere die input en het ondernemingsplan heeft Constructief HR vervolgens een bondig strategisch personeelsbeleid geschreven, inclusief een HR agenda.

Het opgeleverde beleidsplan geeft houvast aan de organisatie, de leidinggevenden en de medewerkers over de vervolgstappen en maakt de nieuwe manier van werken concreet. Daarnaast helpt het plan prioriteiten te stellen en de belangrijkste activiteiten voorrang te geven, zodat het personeelsbeleid effectief bijdraagt aan de ondernemingsdoelen van BrabantWonen.

Peter van Kampen, hoofd P&O van BrabantWonen, vertelt hieronder zijn ervaringen met Constructief HR.

Lees verder

Strategisch HR beleid: wie de mensen heeft, heeft het werk

Door Arjan Hamberg | Strategisch HR plan

Strategisch HR beleid: wie de mensen heeft, heeft het werk - arbeidsmarkt - Constructief HR

In een krappe arbeidsmarkt de juiste mensen aan je binden, dat vraagt om een uitgekiend strategisch HR beleid. Deze klantcase laat zien hoe je dit aanpakt.

Mensen verbinden zich in toenemende mate in community’s. Relaties zijn sterk persoonsgebonden en minder organisatiegebonden. Het vinden van de juiste persoon voor een vacante functie is daarom van enorm belang voor bedrijven. Ook het aanspreken en binden van de professional is een vak apart geworden.

In oktober 2007 kampte een bouwbedrijf met meer dan 1000 medewerkers met dit probleem. De oplossing leek voor de hand te liggen: zet een recruitmentafdeling op, werf recruiters en zorg dat er nieuwe medewerkers gevonden worden. Deze aanpak kom je meer tegen en daarmee maakt een bedrijf niet langer het verschil. Daarom koos het bedrijf voor een andere oplossing: namelijk door acties en plannen te integreren en ze zo concreet op te hangen aan gewenste resultaten. Het motto van deze strategie was: “wie de mensen heeft, heeft het werk”.

In deze aanpak was het ondernemingsplan een gegeven en het startpunt. Klantvragen, productaanpassingen en ontwikkeling van nieuwe diensten worden dan leidend. Het strategisch HR beleid bouwde hierop voort en gaf aan hoe de instrumenten op de terreinen van in-, door- en uitstroom een bijdrage moesten leveren aan de realisatie van de doelen.

Het recruitmentplan beschreef ten slotte de instrumenten op het terrein van de instroom. Hierdoor werden de HR-instrumenten geen kostbare speeltjes meer maar daadwerkelijke instrumenten die een bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen.

Lees verder