Klantcase Archieven | Constructief HR

Tag overzicht voor " Klantcase "

Van organisatiestrategie naar strategisch personeelsbeleid

Door Constructief HR | Strategisch HR plan

Van organisatiestrategie naar strategisch personeelsbeleid - klantcase - Constructief HR

Hoe maak je de vertaalslag van je organisatiestrategie naar herkenbaar en effectief strategisch personeelsbeleid?

Over deze klantcase

Klantcase BrabantWonen - strategisch personeelsbeleid, klantcase strategisch HR plan - Constructief HRBrabantWonen is een woningbouwcorporatie die actief is in de omgeving van Oss en Den Bosch. In 2016 had de organisatie een nieuwe ondernemingsstrategie opgesteld, waarin een nieuw besturingsmodel werd geïntroduceerd. Om deze nieuwe manier van werken te laten slagen moest het strategisch personeelsbeleid opnieuw opgesteld worden.

Constructief HR* heeft BrabantWonen geholpen met de voorbereiding en begeleiding van een interactieve bijeenkomst met alle leidinggevenden. Met onder andere die input en het ondernemingsplan heeft Constructief HR vervolgens een bondig strategisch personeelsbeleid geschreven, inclusief een HR agenda.

Het opgeleverde beleidsplan geeft houvast aan de organisatie, de leidinggevenden en de medewerkers over de vervolgstappen en maakt de nieuwe manier van werken concreet. Daarnaast helpt het plan prioriteiten te stellen en de belangrijkste activiteiten voorrang te geven, zodat het personeelsbeleid effectief bijdraagt aan de ondernemingsdoelen van BrabantWonen.

Peter van Kampen, hoofd P&O van BrabantWonen, vertelt hieronder zijn ervaringen met Constructief HR.

Lees verder

Strategisch HR en reorganisatie: waardering voor mens en ambacht rendeert

Door Arjan Hamberg | Strategisch HR plan

Strategisch HR en reorganisatie: waardering voor mens en ambacht rendeert - strategisch HR-plan, reorganisatie - Constructief HR

Wat doe je als je belangrijkste klant vertrekt? Deze klantcase beschrijf hoe strategisch HR en reorganisatie helpen om deze tegenslag te boven te komen.

Het is begin 2008 als één van mijn opdrachtgevers wordt geconfronteerd met het aangekondigde vertrek van zijn grootste klant. Mijn opdrachtgever worstelde tot dat moment met vraagstukken als uitbreiding van de productiecapaciteit en professionele groei, maar ineens stond het voortbestaan van het bedrijf op het spel.

In de daaropvolgende maanden werd onderhandeld over het afbouwschema van de vertrekkende klant. Er moest een heroriëntatie op de toekomst gaan plaatsvinden. Halverwege 2008 was het afbouwschema bekend en kon mijn opdrachtgever zich herpakken. Doel was om het bedrijf gezond te maken èn de eerder voorgenomen professionalisering uit te voeren.

In dit artikel schets ik de achtergronden van de problemen bij dit productiebedrijf. Het belangrijkste deel wordt gevormd door de onorthodoxe oplossingsrichtingen die zijn gekozen.

Lees verder

Strategisch HR beleid: wie de mensen heeft, heeft het werk

Door Arjan Hamberg | Strategisch HR plan

Strategisch HR beleid: wie de mensen heeft, heeft het werk - arbeidsmarkt - Constructief HR

In een krappe arbeidsmarkt de juiste mensen aan je binden, dat vraagt om een uitgekiend strategisch HR beleid. Deze klantcase laat zien hoe je dit aanpakt.

Mensen verbinden zich in toenemende mate in community’s. Relaties zijn sterk persoonsgebonden en minder organisatiegebonden. Het vinden van de juiste persoon voor een vacante functie is daarom van enorm belang voor bedrijven. Ook het aanspreken en binden van de professional is een vak apart geworden.

In oktober 2007 kampte een bouwbedrijf met meer dan 1000 medewerkers met dit probleem. De oplossing leek voor de hand te liggen: zet een recruitmentafdeling op, werf recruiters en zorg dat er nieuwe medewerkers gevonden worden. Deze aanpak kom je meer tegen en daarmee maakt een bedrijf niet langer het verschil. Daarom koos het bedrijf voor een andere oplossing: namelijk door acties en plannen te integreren en ze zo concreet op te hangen aan gewenste resultaten. Het motto van deze strategie was: “wie de mensen heeft, heeft het werk”.

In deze aanpak was het ondernemingsplan een gegeven en het startpunt. Klantvragen, productaanpassingen en ontwikkeling van nieuwe diensten worden dan leidend. Het strategisch HR beleid bouwde hierop voort en gaf aan hoe de instrumenten op de terreinen van in-, door- en uitstroom een bijdrage moesten leveren aan de realisatie van de doelen.

Het recruitmentplan beschreef ten slotte de instrumenten op het terrein van de instroom. Hierdoor werden de HR-instrumenten geen kostbare speeltjes meer maar daadwerkelijke instrumenten die een bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen.

Lees verder