Arbeidsmarkt Archieven | Constructief HR

Tag overzicht voor " Arbeidsmarkt "

Strategisch HR beleid: wie de mensen heeft, heeft het werk

Door Arjan Hamberg | Strategisch HR plan

Strategisch HR beleid: wie de mensen heeft, heeft het werk - arbeidsmarkt - Constructief HR

In een krappe arbeidsmarkt de juiste mensen aan je binden, dat vraagt om een uitgekiend strategisch HR beleid. Deze klantcase laat zien hoe je dit aanpakt.

Mensen verbinden zich in toenemende mate in community’s. Relaties zijn sterk persoonsgebonden en minder organisatiegebonden. Het vinden van de juiste persoon voor een vacante functie is daarom van enorm belang voor bedrijven. Ook het aanspreken en binden van de professional is een vak apart geworden.

In oktober 2007 kampte een bouwbedrijf met meer dan 1000 medewerkers met dit probleem. De oplossing leek voor de hand te liggen: zet een recruitmentafdeling op, werf recruiters en zorg dat er nieuwe medewerkers gevonden worden. Deze aanpak kom je meer tegen en daarmee maakt een bedrijf niet langer het verschil. Daarom koos het bedrijf voor een andere oplossing: namelijk door acties en plannen te integreren en ze zo concreet op te hangen aan gewenste resultaten. Het motto van deze strategie was: “wie de mensen heeft, heeft het werk”.

In deze aanpak was het ondernemingsplan een gegeven en het startpunt. Klantvragen, productaanpassingen en ontwikkeling van nieuwe diensten worden dan leidend. Het strategisch HR beleid bouwde hierop voort en gaf aan hoe de instrumenten op de terreinen van in-, door- en uitstroom een bijdrage moesten leveren aan de realisatie van de doelen.

Het recruitmentplan beschreef ten slotte de instrumenten op het terrein van de instroom. Hierdoor werden de HR-instrumenten geen kostbare speeltjes meer maar daadwerkelijke instrumenten die een bijdrage leveren aan de oplossing van de problemen.

Lees verder