Strategisch HR-plan in 3 stappen | Constructief HR

Strategisch HR-plan

 

Deze 3 stappen zetten HR op de kaart in jouw organisatie.

 

Een strategisch HR-plan (of strategisch personeelsplan) zet HR op de kaart in jouw organisatie. Een dergelijk plan heeft een belangrijke meerwaarde voor de ontwikkeling en het succes van de organisatie. 

De 3 stappen vinden hun oorsprong in de kracht van HR en van de HR-professional: het verbeteren van de verbinding tussen mens en werk in organisaties.


Stap 1 
Verbind HR met de business

Een goede verbinding van HR met de business is afhankelijk van

 1. Inzicht in wat er buiten de organisatie speelt
 2. Waarneming van wat er binnen de organisatie ècht gebeurt
 3. Combinatie van de binnen- en buitenkant in een zorgvuldige analyse

Wat speelt er buiten je organisatie?

Allerlei externe factoren hebben invloed op je organisatie. Een paar factoren hebben vaak de meeste invloed op je organisatie . Die vormen het ‘programma’, waarbinnen de mensen in de organisatie actief zijn.

De volgende vragen helpen je om dit programma te ontrafelen:

 1. hoe ziet de context van de organisatie eruit en welke ontwikkelingen zijn er gaande?
 2. welke producten en diensten levert mijn organisatie?
 3. welke elementen hebben het grootste effect op de winstgevendheid van mijn organisatie?
 4. welke ambities en doelen stelt het management van mijn organisatie zich?

Wat gebeurt er binnen je organisatie?

De realiteit van de organisatie komt vaak niet overeen met ​de officiële structuur van de organisatie. Het is daarom belangrijk goed te kijken naar wat er echt gebeurt in je organisatie. De volgende vragen helpen je hierbij:

 1. hoe is de onderneming vormgegeven (structuur)?
 2. hoe werken we samen binnen de onderneming (cultuur)?
 3. welke trends hebben we de afgelopen jaren gezien binnen het personeelsbestand?
 4. welke trends zijn te verwachten als we naar de realiteit van de organisatie en haar mensen kijken?

Combineer de binnen- en buitenkant

Tenslotte breng je de binnen- en de buitenkant bij elkaar en maak je een analyse. Je kunt hierbij bijvoorbeeld kijken naar de sterktes en zwaktes van je organisatie met een SWOT-analyse. Zo identificeer je de plekken waar HR direct waarde kan en moet toevoegen.

Deze analyse is de basis is voor je Strategisch HR-plan en helpt je de doelen voor de HR verbinden met de strategie van je onderneming. 

Door deze aanpak van buiten naar binnen ga je anders kijken naar de processen en de alledaagse samenwerking in je organisatie. Daarbij neem je ook het perspectief van de klant mee, niet alleen de interne klant van HR maar ook de klant van de organisatie.  Degene die energie afneemt, een huis koopt, een financiële dienst afneemt of zijn paspoort komt verlengen.

John Knoester Directeur HR
Van Oord

"We maken graag gebruik van je kijkkunst."

Stap 2 
Optimaliseer de verbinding van HR en organisatie

​Om de organisatie beter te kunnen maken, moet je vaststellen hoe effectief de organisatie is in het beantwoorden van vragen uit de markt. In de gegevens die je tot nu toe verzameld hebt, ontdek je waar de organisatie last van heeft en waar kansen liggen.

Uiteindelijk kom je tot een diagnose van de organisatie: wat moeten mensen beter gaan doen om het probleem van de klant op te lossen, nu en in de toekomst?

Bij het optimaliseren van de verbinding tussen HR en de organisatie zijn de uitgangspunten:

 • Begin bij het probleem van de klant
 • HR en lijnmanagement hebben elkaar nodig voor de oplossing
 • Vertaal de diagnose in speerpunten voor HR

Probleem van de klant

Als het niet loopt in je organisatie, is het verleidelijk om de beslissingen te nemen op basis van incidenten. Het gevaar is dat je dan het echte probleem niet oplost, namelijk

de klant vraagt iets anders dan wat de organisatie levert.​

Daarom is het belangrijk om te beginnen bij het probleem van de klant. En wanneer het probleem voor de klant is opgelost. Daarna ga je pas onderzoeken welke oplossing je organisatie kan bieden en hoe mens en werk hierbij in beeld komen.

Samenwerking HR met de lijn

Omdat strategisch HR een businessprobleem oplost, werken lijnmanagement en HR samen aan de oplossing van het probleem. Zo krijg je realistische antwoorden op het waarom, hoe, wat, wanneer en waar van het vraagstuk. 

Door samen te werken met de lijn houd je bovendien de focus op de actualiteit en het uiteindelijke doel: de levensvatbaarheid en vitaliteit van je organisatie en de realisatie van de ondernemingsstrategie.

Diagnose en speerpunten

De oplossing vertaal je vervolgens naar doelstellingen en speerpunten op de verschillende HR-beleidsterreinen.

De genoemde doelen kun je SMART maken met een scorecard. Door de gewenste uitkomsten te benoemen hebben HR en het management inzicht in de voortgang van de organisatieontwikkeling. Om ‘information overload’ te voorkomen, meet je alleen die zaken die van belang zijn om het succes en de voortgang te monitoren.

"Sterk in zowel P als O en in de verbinding met de business."

Kitty Althof Directeur P&O
VolkerWessels Telecom

Stap 3 
Voer het Strategisch HR-plan uit

Het strategisch HR-plan is klaar bij stap 2 maar nu begint het echte werk: de uitvoering. Je bewaakt de voortgang en zorgt voor de nodige impulsen. Het strategisch personeelsbeleid, de scorecard en de coaching van HR ondersteunen het management bij de ontwikkeling van leiderschap en de realisatie van de ambities.

Deze aanpak heb ik onder andere toegepast bij een onderneming in de bouw en constructie. Deze organisatie had te maken had met grote problemen op het terrein van instroom. De onderneming was bezig nieuwe diensten aan te bieden op een nieuwe markt, waardoor de problemen met arbeidsmarketing verergerden. Uitkomst van het strategisch HR-plan was de inrichting van een aparte recruitmentafdeling en een advies over de positionering van het bedrijf op de arbeidsmarkt.

Bij een bedrijf in de versindustrie ​gaf het strategisch HR-plan richting aan de reddingsactie. Hierover lees je meer in de case study die je hieronder kunt downloaden.

 Case study "Investeren in mensen"

"We verloren een grote klant die voor bijna 50% van de omzet zorgde. Nu zitten we in een positieve spiraal die zichzelf op gang houdt."

Deze case study laat zien hoe een strategisch HR-plan het verschil maakte bij de redding en reorganisatie van een groenteverwerkend bedrijf. ​

Inclusief bonusmateriaal om je impact als HR-professional te vergroten:

 • Hoofdstuk 2 van het boek Constructief HR
 • Checklist belangrijke acties