HR analytics: data als hulpbron voor HR | Constructief HR

HR analytics: data als hulpbron voor HR Business Partners

Door Constructief HR | Optimaliseren van HR processen

HR analytics: data als hulpbron voor HR Business Partners - HR optimalisatie, HR processen - Constructief HR

Als je het over data in relatie tot HR hebt, denken mensen direct aan ziekteverzuimcijfers, gegevens over het aantal medewerkers en informatie over de in- en uitstroom. In jaarverslagen zie je het aantal medewerkers nog opgedeeld in leeftijdsgroepen, functiegroep en locaties.

Maar HR kan veel meer met data doen, zo betoogt gastblogger Jan Maas in dit artikel!

De meerwaarde van HR analytics

Uit de Raet HR Benchmark 2017 blijkt dat 77% van de 102 ondervraagde bestuurders strategisch advies aan de directie als belangrijkste eigenschap van een goede HR afdeling te zien.

Ook blijkt dat 55% van de 565 ondervraagde HR managers HR analytics als randvoorwaarde ziet om de rol van HR Business Partner goed op te kunnen pakken, terwijl 42% aangeeft niet de juiste tools beschikbaar te hebben.

Binnen bedrijven is veel data aanwezig, zowel over operationele zaken, financiën als over medewerkers. Deze worden echter zelden aan elkaar gekoppeld waardoor er een enorm potentieel aan kennis onbenut blijft. En HR kansen mist om het lijnmanagement beter te adviseren.

Om als HR het management beter te adviseren – en de meerwaarde van HR overduidelijk te maken – kun je als HR professional data beter benutten door:

  1. Het effect van genomen acties te meten
  2. Data gebruiken om te voorspellen

Effect van genomen acties meten

Binnen je afdeling wordt vast bijgehouden hoeveel trainingen er gevolgd zijn. Voor een bestuurder is die informatie niet echt van belang. Wat hij of zij waarschijnlijk interessanter vindt, is om te weten wat het effect van een training op de business geweest is.

  • Zijn er door een verkooptraining bijvoorbeeld meer offertes in opdrachten omgezet?
  • Is de doorlooptijd van klachtenafhandeling afgenomen door de klantenservice een opfristraining te geven?

De eerste stap richting gebruik van data is dan ook om te achterhalen welke doelstellingen het bedrijf of een afdeling heeft en te kijken welke uitdagingen daarvoor op personeelsvlak liggen.

Door hier vervolgens HR-acties aan te koppelen wordt de toegevoegde waarde van HR investeringen voor de bedrijfsdoelstellingen inzichtelijk gemaakt.

Ook kan de HR strategie worden gecheckt en eventueel bijgestuurd. Plan-Do-Check-Act kan daarmee ook op het HR werkveld toegepast worden.

Data gebruiken om te voorspellen

Naast terugkijken op het effect van genomen acties, kan er ook voorspellend vooruit gekeken worden.

Een heel simpel voorbeeld is het voorspellen van gaten die gaan vallen doordat medewerkers met pensioen gaan. Hoe vaak zijn mensen verrast over iemands laatste werkdag, ook omdat er nog een berg aan verlofuren open stond?

Door dit inzichtelijk te maken draagt HR actief bij aan een tijdige opvolging en daarmee de continuïteit van de onderneming.

Ook kun je onderzoeken of binnen bepaalde functies mensen eerder stoppen of vaker ziek zijn doordat het werk fysiek zwaar is. Duurzame inzetbaarheid kan door dit inzicht actief worden opgepakt.

Een volgende stap zou kunnen zijn om te analyseren welke gemeenschappelijke competenties of vaardigheden succesvolle (of juist minder succesvolle) mensen binnen een afdeling hebben. Dit kan je helpen om de juiste kandidaat voor een vacature te selecteren.

En dan hebben we alleen nog maar data binnen het bedrijf gebruikt… Buiten bedrijven is ook een schat aan data beschikbaar die kan worden gebruikt.

Denk bijvoorbeeld aan ziekteverzuim cijfers van het CBS of gegevens over arbeidsvoorwaarden van het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar ook aan data van brancheorganisaties en het Instituut voor Werk en Stress (IWS).

HR analytics als hulpbron voor de HR professional

Door met data te werken word je als HR-professional een echte partner van de business, waarbij je toegevoegde waarde levert aan de onderneming. Dat maakt jouw inzet vanuit HR nog leuker!

Ik daag je uit om voor elke actie die je neemt

  • te kijken hoe deze verbonden kan worden aan een bedrijfsdoelstelling; en
  • na te denken over de manier waarop het effect van de actie gemeten kan worden.

Ook in jouw organisatie kun je het gebruik van data verkennen of verder verdiepen. Heb jij al ontdekt hoe?

Dit is een gastblog van Jan Maas. Hij richt zich met continu verbeteren niet alleen op processen maar vooral op de medewerkers die de processen uitvoeren of werken aan verbetering hiervan.

HR breakthrough sessie
Ben je een senior HR-professional of directeur bedrijfsvoering? En worstel je met een ingewikkeld organisatievraagstuk?

Tijdens een HR breakthrough sessie kunnen wij je helpen een doorbraak te creëren:

  • Je krijgt overzicht over het vraagstuk en het speelveld;

  • En je weet welke vervolgstappen je moet zetten.


Ja, dat wil ik!

Over de schrijver

Constructief HR helpt HR-professionals die willen bouwen aan strategisch HR-beleid dat toegevoegde waarde levert en waar het management achter staat. Onze diensten helpen je aan meer commitment op de HR-strategie, minder gedoe bij de uitvoering en maximale impact.

Geef je reactie:

Geef je reactie: