Optimaliseren van HR processen Archieven | Constructief HR

Archief over "Optimaliseren van HR processen"

HR analytics: data als hulpbron voor HR Business Partners

Door Constructief HR | Optimaliseren van HR processen

HR analytics: data als hulpbron voor HR Business Partners - HR optimalisatie, HR processen - Constructief HR

Als je het over data in relatie tot HR hebt, denken mensen direct aan ziekteverzuimcijfers, gegevens over het aantal medewerkers en informatie over de in- en uitstroom. In jaarverslagen zie je het aantal medewerkers nog opgedeeld in leeftijdsgroepen, functiegroep en locaties.

Maar HR kan veel meer met data doen, zo betoogt gastblogger Jan Maas in dit artikel!

De meerwaarde van HR analytics

Uit de Raet HR Benchmark 2017 blijkt dat 77% van de 102 ondervraagde bestuurders strategisch advies aan de directie als belangrijkste eigenschap van een goede HR afdeling te zien.

Ook blijkt dat 55% van de 565 ondervraagde HR managers HR analytics als randvoorwaarde ziet om de rol van HR Business Partner goed op te kunnen pakken, terwijl 42% aangeeft niet de juiste tools beschikbaar te hebben.

Binnen bedrijven is veel data aanwezig, zowel over operationele zaken, financiën als over medewerkers. Deze worden echter zelden aan elkaar gekoppeld waardoor er een enorm potentieel aan kennis onbenut blijft. En HR kansen mist om het lijnmanagement beter te adviseren.

Om als HR het management beter te adviseren – en de meerwaarde van HR overduidelijk te maken – kun je als HR professional data beter benutten door:

  1. Het effect van genomen acties te meten
  2. Data gebruiken om te voorspellen

Lees verder

Strategic Workforce Planning: nu aan de slag

Door Arjan Hamberg | Optimaliseren van HR processen

Strategic Workforce Planning - Constructief HR - Optimalisering van HR-processen

Strategische initiatieven in een onderneming leveren een bijdrage aan de totale onderneming en hebben betrekking op de doelstellingen voor de lange termijn. Strategic Workforce Planning is hiervoor een belangrijk element.

Een effectieve HR strategie levert een directe bijdrage aan de strategische initiatieven van de onderneming gericht op de komende vijf tot tien jaar.

Om tot een succesvolle HR strategie te komen moet HR:

  • organisatiebrede vraagstukken benoemen en oplossen;
  • aandacht hebben voor leiderschaps- en organisatieontwikkeling;
  • ontdekken welke sleuteldoelen van je organisatie HR realistisch kan beïnvloeden;
  • communiceren in de taal die je collega’s gewend zijn te spreken.

Lees verder