Professionalisering van HR Archieven | Constructief HR

Archief over "Professionalisering van HR"

Is de tijd van een afdeling HR voorbij?

Door Wieteke Corstiaans | Professionalisering van HR

Is de tijd van een afdeling HR voorbij? - meerwaarde van HR, strategisch HR beleid, care and dare, secure base leadership - Constructief HR

“We gaan de HR afdeling opheffen…” Toen ik deze melding voorbij zag komen op LinkedIn schrok ik me rot. Hoe hebben we (als mede-HRM-er in hart en nieren) het zover laten komen? Wat maakt dat wij de meerwaarde van HR niet voldoende hebben kunnen aantonen? Het zijn de vragen die door mijn hoofd schoten en tegelijkertijd schrok ik van mijn antwoord…We zijn onszelf verloren op de weg van personeelswerker, naar P&O functionaris, naar HR adviseur, naar HR business partner, naar ….

Even terug naar de basis. HRM staat voor Human Resources Management. De naam zegt het al managen van de resources van het menselijk kapitaal in organisaties. Oftewel de essentie van HRM gaat om het creëren en behouden van bevlogenheid bij medewerkers, zodat ze vol energie bijdragen aan het gezamenlijke bedrijfsresultaat. Hoogleraar arbeidspsychologie Wilmar Schaufeli zegt hierover het volgende:

“Er valt veel te winnen met het aanwakkeren van energiebronnen; gezonde werknemers, tevreden klanten en een hogere omzet. Arbeid is vaak de duurste factor in organisaties als je daar meer uithaalt, heeft dat een financieel effect.” – NRC Economie d.d. 10/4/2017

De meerwaarde van HR

Meer en meer mensen delen de ervaring dat de huidige meerwaarde van HRM zit in het managen (creëren en behouden) van de energie van medewerkers. En – voor de cijfermatige en ongelovigen onder ons – dat meetbaar maken met specifieke HR analytics om de ROI aan te tonen.

In de snelle wereld van tegenwoordig van continue innovatie zijn het creativiteit, veerkracht en wendbaarheid die het verschil maken. Maar hoe pak je dat aan als je nog in de ‘Command en Control’-structuur zit met je organisatie? Gedemotiveerde medewerkers die zich gaan gedragen als onzichtbare muizen en geprikkelde egels staan ver van de bevlogen energieke medewerkers die je juist nu nodig hebt.

Kijk en daar is de meerwaarde van HRM…

Van ‘Command & Control’ …

De afgelopen decennia hebben we veelal gestuurd vanuit de ‘Command en Control’-structuur op productiviteit en efficiency. Inmiddels merken we dat de rek eruit is. Veel medewerkers zijn gedemotiveerd, burn out is al lang geen hype meer te noemen en stress op de werkvloer is volgens SZW beroepsziekte nummer 1. De noodzaak tot verandering is voelbaar…dat is stap 1.

De huidige succesbedrijven onderscheiden zich met hun Secure Base-structuur, oftewel ‘Care and Dare’ structuur (o.a. Kohlrieser 2012). Het bieden van een sociaal veilige basis, waardoor medewerkers – intrinsiek gemotiveerd – telkens durven te kiezen het beste uit zichzelf, hun functie en team te halen.

Stap 2 is kiezen! Blijf je doen wat je doet en accepteer je dat je organisatie achterop raakt en de stress op de werkvloer een probleem blijft? Of durf je in de trein te stappen naar een wereld van continue innovatie, waarin sociale veiligheid in organisaties het verschil gaat maken voor creatieve, veerkrachtige en wendbare medewerkers en dito organisatie?

… naar ‘Care & Dare’

Stap 3 is het bepalen van de HRM strategie hoe je je organisatie ‘caring and daring’ maakt om mee te blijven gaan in de huidige maatschappij van Continuous Innovation. Ineens switchen van bedrijfscultuur is ‘daring’, maar of dat ook ‘caring’ is richting je medewerkers is maar de vraag. Bepaal dus een strategie die ‘caring’ genoeg is voor je huidige personeelsbestand en ‘daring’ genoeg is om het doel te bereiken.

De ‘Care and Dare’ structuur kan enkel mogelijk worden gemaakt door Secure Base Leaders. Leiders die een stevige sociale veiligheid weten neer te zetten in hun organisatie, van waaruit ze hun medewerkers uitdagen het beste uit zichzelf naar boven te halen.

Stap 4 is Secure Base Leadership. Zorg dat de leiders in je organisatie in staat zijn een continue Secure Base te bieden aan alle medewerkers.

Bouwen aan meerwaarde van HR

Om bij te blijven in de tegenwoordige wereld van continue innovatie zijn de vier stappen cruciaal. We helpen je graag om die stappen uit te werken en met een team van experts kunnen we je bij elke stap bijstaan in de realisatie ervan.

Laten we ons hard maken voor HRM van nu en de meerwaarde van HR zichtbaar maken in een dikke ROI.

Generalisten en specialisten: tegenpolen of partners

Door Arjan Hamberg | Professionalisering van HR

Generalisten en specialisten - Constructief HR - Professionalisering van HR

Veel HR generalisten zijn ermee bezig: Business Partner worden, vriendje van het (hoogste) management. Maar ondertussen is de HR-afdeling meer en meer verdeeld geraakt tussen de generalisten en specialisten.

Terwijl het HR-vak samenwerking, (professionele) ontwikkeling en verbinding moet uitstralen, heeft de interne werkelijkheid soms meer van doen met tegenwerking, demotivatie en hokjesgeest.

De gevleugelde uitspraak luidt: waar twee vechten, hebben er twee schuld. Of – om alvast te oefenen in positievere uitspraken – in elk conflict spelen beide partijen een rol en is niemand alleen aanstichter of alleen slachtoffer.

Laten we daarom de twee posities, generalisten en specialisten, eens nader bekijken om de oorzaak van de wederzijdse wrevel te achterhalen en hiervoor een oplossing te zoeken.

Brede kennis van het HR vak

Om een HR generalist te zijn heb je een brede belangstelling en nieuwsgierigheid nodig. In je dagelijks werk heb je te maken met het hele scala aan HR-activiteiten voor de korte, middellange en lange termijn. De diversiteit van het HR-vak – met de “staand-voetjes”, de boeiende en saaie sollicitatiegesprekken en de ruzies tussen medewerkers – wil geen HR generalist missen als het erop aankomt.

Vanuit dat brede perspectief op de verbinding van mens en werk beschouwt de generalist zichzelf als de belangrijkste gesprekspartner van het management. Door de dynamiek van alledag zit je vaak dicht op de operatie en heb je een goed zicht op wat de business vraagt. De generalist denkt daardoor te kunnen bepalen wanneer een recruiter, opleidingsadviseur of andere specialist nodig is, en voor welk vraagstuk precies.

Gespecialiseerde kennis van een HR domein

De specialist in MD, compensation & benefits of recruitment heeft de diversiteit van het HR-vak vaarwel gezegd of heeft dit zelfs nooit ervaren. In de huidige economische en maatschappelijke situatie zijn bepaalde delen van het vak te complex geworden, zodat specialisatie nuttig en noodzakelijk is geworden.

Op welk HR domein de specialist zich ook geconcentreerd heeft, hij of zij heeft van dat domein meer kennis dan welke HR-generalist ook. Komt de business met een vraagstuk op zijn of haar terrein, dan heeft de specialist een goed onderbouwd en meestal innovatief advies aan het management.
Lees verder

HRD, de toekomst van HRM

Door Arjan Hamberg | Professionalisering van HR

HRD en HRM - Constructief HR - professionalisering van HR

HRD en HRM hebben grote impact op organisaties van de toekomst. Organisaties behalen een strategisch concurrentievoordeel door de snelheid waarmee

  • ze kennis kunnen toepassen op marktvragen
  • beschikken over lerend vermogen.

De sleutel voor het bereiken van deze positie ligt bij HRD (Human Resource Development).

HR houdt zich bezig met de afstemming tussen organisatiestrategie enerzijds en de aanwezige of benodigde vaardigheden, kennis, ervaringen van medewerkers anderzijds.

Met medewerkers doel ik overigens niet op werknemers, de traditionele betekenis, maar op mede-werkers, waaronder ook flexwerkers, interimmers en werknemers van partnerbedrijven vallen. In feite, iedereen die op enig moment op enigerlei wijze betrokken is bij de realisatie van de ondernemingsstrategie.

Om de concurrentie te verslaan moet de onderneming in de komende jaren leren zo snel en efficiënt mogelijk kennis en ervaring te ontsluiten en toe te passen. Dankzij HRD is HR daarmee voor het eerst in zijn bestaan in een strategisch waardescheppende positie gekomen. HR heeft zodoende directe invloed op het succes van de verdienmodellen in haar organisatie.

Lees verder